Kalendarz

Roman Andrzejewski (1910-1974)

Tytuł nauczyciela uzyskał w roku 1932, zdając egzamin w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mogielnicy. W latach 1938-1939 ukończył w Warszawie Wolną Wszechnicę Polską na Wydziale Pedagogicznym. W 1938 roku osiedlił się w Piasecznie i najpierw podjął pracę w szkole Podstawowej Nr 2 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej na etacie nauczyciela. Od 1 stycznia 1949 roku …

Roman Andrzejewski (1910-1974) Read More »

Dokładnie 100 lat temu …

7 marca 1925 Ministerstwo Wyznań Religijnych  i Oświecenia Publicznego do Magistratu m. Piaseczna zatwierdza powierzenie kierownictwa Szkoły Miejskiej Zawodowej Dokształcającej panu Józefowi Reszczykowi. W linku szczegółowe informacje o założycielu – Józef Reszczyk ŻYCIORYS  

Od tej daty zaczyna się nasza historia

3 lutego 1925 magistrat uchwalił statut i udzielił zgody na otwarcie szkoły,  4 lutego 1925 ministerstwo przyznało koncesję na prowadzenie szkoły,  10 lutego 1925 ministerstwo udzieliło pozwolenia i zatwierdziło statut,  15 lutego 1925 magistrat wystąpił z prośbą o mianowanie Józefa Reszczyka na kierownika szkoły.