Roman Andrzejewski (1910-1974)

Tytuł nauczyciela uzyskał w roku 1932, zdając egzamin w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mogielnicy. W latach 1938-1939 ukończył w Warszawie Wolną Wszechnicę Polską na Wydziale Pedagogicznym.

W 1938 roku osiedlił się w Piasecznie i najpierw podjął pracę w szkole Podstawowej Nr 2 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej na etacie nauczyciela.

Od 1 stycznia 1949 roku odszedł do Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Piasecznie na stanowisko nauczyciela do 31 sierpnia 1950 roku, kiedy to objął stanowisko dyrektora tej szkoły zawodowej dla młodzieży Piaseczna i okolic. Pełnił kierowniczą funkcję do 1963 roku.

Za udział w wojnie obronnej 1939 roku otrzymał Krzyż Walecznych, natomiast za długoletnią pracę pedagogiczną i społeczną wiele dyplomów i uznanie.