Od tej daty zaczyna się nasza historia

  • 3 lutego 1925 magistrat uchwalił statut i udzielił zgody na otwarcie szkoły, 
  • 4 lutego 1925 ministerstwo przyznało koncesję na prowadzenie szkoły, 
  • 10 lutego 1925 ministerstwo udzieliło pozwolenia i zatwierdziło statut, 
  • 15 lutego 1925 magistrat wystąpił z prośbą o mianowanie Józefa Reszczyka na kierownika szkoły.
10.02.25_pozwolenie_korekta