Dokładnie 100 lat temu …

7 marca 1925 Ministerstwo Wyznań Religijnych  i Oświecenia Publicznego do Magistratu m. Piaseczna zatwierdza powierzenie kierownictwa Szkoły Miejskiej Zawodowej Dokształcającej panu Józefowi Reszczykowi. W linku szczegółowe informacje o założycielu – Józef Reszczyk ŻYCIORYS