Znamy patrona

W wyniku wyborów przeprowadzonych 30 stycznia 2024 roku, na patrona szkoły został wybrany

Stanisław Lem

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu kart z głosowania na patrona szkoły ustaliła następujące wyniki:

Stanisław Lem – 224 głosy
Marian Rejewski – 214 głosy
Jan Czochralski – 157 głosów
Stefan Banach – 140 głosów
Józef Reszczyk – 105 głosów

Kolejny krok to skierowanie wspólnego wniosku Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia Zespołowi Szkół Nr 1, Technikum Nr 1 oraz Szkole Branżowej I stopnia Nr 1.